Dlaczego drzewa są warte ochrony?


Produkują tlen

Stuletni buk produkuje 3500 kg tlenu, który starcza dla 10 osób na rok. Taką samą produktywnością będzie się charakteryzować 1700 drzewek 10-letnich, zajmujących 265 razy większą powierzchnię niż dojrzały buk.

Neutralizują zanieczyszczenia powietrza

Mniejsze cząsteczki pochłaniają, większe osiadają na liściach i gałęziach. Dzięki temu potrafią ograniczyć zapylenie powietrza nawet do 75%.

Zwiększają wartość nieruchomości

Badania naukowe wskazują jednoznacznie, że jesteśmy gotowi więcej zapłacić za mieszkanie, z którego okien widać drzewa.

Zwiększają bezpieczeństwo na drogach!

Zmniejszają prędkość pojazdów o 5 do 24 km/h i przyczyniają się do spadku liczby wypadków od 5 do 20%. Dzieje się tak dlatego, że dla kierowców drzewa stanowią dobrze zaprojektowane ściany, które prowadzą wzrok i zwiększają uwagę (przeciwnie do rozpraszaczy typy bilbordy reklamowe).

Wycinka drzew

Całkowity brak kontroli nad wycinkami

Ustawa doprowadzi do braku kontroli nad usuwanymi drzewami do 100 cm lub 50 cm obwodu (w zależności od gatunku), co oznacza zagrożenie wycinką dla kilkudziesięcioletnich okazów; ich znikanie wpłynie negatywnie na krajobraz polskich wsi, miast i miasteczek.

Uniemożliwi także kontrolę społeczną i możliwości sprzeciwu wobec wycinek dużych, cennych drzew rosnących na prywatnych terenach.

Niesie też ryzyko znikania drzew posadzonych jako nasadzenia zastępcze, gdyż liberalizacja przepisów będzie pozwalać na wycinkę takich drzew zaraz po skończeniu się 3-letniego okresu ochronnego.

Znosi społeczną odpowiedzialność inwestorów i firm budowlanych

Ustawa pozwala na wycinkę drzew alejowych bez względu na ich przyrodnicze znaczenie, z powodu zniesienia konieczności uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z pasa drogi publicznej w czasie robót budowlanych.

Część inwestorów, z powodu niskich stawek za opłaty (a więc i kary) wprowadzonych w ustawie, będzie wliczała kary za nielegalne wycinki do kosztów przedsięwzięcia, co tym bardziej przełoży się na brak kontroli gmin nad wycinkami oraz zdejmuje z nich społeczną odpowiedzialność